จำหน่าย รับออกแบบ และติดตั้งระบบกำจัดมลภาวะทางอากาศ Dust Collector 

[Dust Collector] คือเครื่องแยกสารปนเปื้อนในอากาศแบบหนึ่งที่นิยมใช้กันมากในอุตสาหกรรมการผลิตที่มีฝุ่นปริมาณความเข้มข้นสูงๆ เช่น อุตสาหกรรมการผลิตปูนซีเมนต์ อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ อุตสาหกรรมผลิตยาและเวชภัณฑ์ อุตสาหกรรมผลิตอาหาร อุตสาหกรรมการเจียระไนและขัดผิวโลหะต่างๆอุตสาหกรรมเตาหลอมโลหะ เป็นต้น


     Dust Collectors

  Replacement Filters

      Mist Collectors

  

[Dust collector] ระบบกำจัดฝุ่นด้วยถุงกรอง Pulse Jet Bag Filter พร้อมระบบทำความสะอาดถุงกรองอัตโนมัติ โดย อากาศซึ่งประกอบไปด้วยฝุ่น ควัน เขม่า ซึ่งเกิดจากขบวนการผลิตต่างๆ ในอุตสาหกรรม จะถูกดูดผ่านปากครอบ (Hood) เข้าท่อ ก่อนถูกดูดเข้า Bag Filter (เครื่องดูดฝุ่น) อากาศที่ปนเปื้อนด้วยฝุ่น ควัน และเขม่า ซึ่งมีอนุภาคที่ใหญ่กว่าผ้ากรองจะถูกกรองอยู่ด้านนอกของถุงกรอง ส่วนอากาศที่ผ่านการกรอง จะซึมผ่านเข้าไปในถุงกรองก่อนจะออกจากเครื่องกรองฝุ่นเข้าพัดลมแรงดูดสูง ก่อนปล่อยอากาศที่สะอาดซึ่งผ่านการกรองแล้วสู่บรรยากาศ ถุงกรองฝุ่นเมื่อใช้งานจะเกิดการอุดตันที่ผ้ากรองได้ ซึ่งจะต้องทำความสะอาดระหว่างการทำงานของเครื่องกรองฝุ่น โดยใช้ลมอัด (Compressed Air) ยิงลมผ่าน Nozzle เข้าไปในถุงกรองเพื่อทำความสะอาดฝุ่นที่เกาะอยู่ด้านนอกของถุงให้ตกลงสู่ด้านล่างของเครื่องกรองฝุ่น และมีการนำออกจากเครื่องโดยใช้ Rotary Air Lock หรือ Dust Bin ก็ได้ ขึ้นอยู่กับขบวนการผลิตแต่ละชนิด

การทำความสะอาดโดยใช้ลมอัด (Compressed Air) ผ่าน Nozzle จะถูกควบคุมโดยใช้ Electronic Timer สั่งงานผ่าน Diaphragm Valve ที่ติดตั้งอยู่บน Air Receive Tank ซึ่งจาก Diaphragm Valve จะต่อท่อร่วมเพื่อเข้า Nozzle แต่ละตัวซึ่งอยู่เหนือปากของถุงกรอง การตั้งเวลาในการทำความสะอาดถุงกรองช้าหรือเร็ว ดูได้จาก Differential Pressure Gauge ที่ติดตั้งมาพร้อมกับเครื่องกรองฝุ่น สามารถแยกท่อดูดได้ทีละมาก ๆ ตั้งแต่ท่อดูด 1 ท่อ จนถึง 100 ท่อ ขึ้นไปขนาดท่อแยกมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า 3 นิ้ว ขึ้นอยู่ที่ขนาดและความต้องการของงานที่ทำส่วนใหญ่เครื่องดูดฝุ่นระบบ Dust collector จะใช้งานกับ ผงละเอียดมาก ๆ  ลักษณะงานที่เป็น การเขย่า การกวาด การตอก การเจียร การขัดสี ฯลฯ ซึ่งงานทั้งหมดนี้จะเป็นงานที่มีขนาดของอนุภาคหรือขนาดของเศษผงฝุ่น ไม่ใหญ่มากนักที่มีความฟุ้งกระจายสูง เพราะฉะนั้นจึงจำเป็นต้องใช้เนื้อที่ของการเก็บผงฝุ่นที่เกิดการฟุ้งกระจาย ให้ได้มากที่สุด

เครื่องดูดฝุ่นระบบ Dust collector จะมีขนาด หัวดูดหรือที่เรียกว่าฝาครอบซึ่งฝาครอบนี้จะมีลักษณะใหญ่หรือเล็กก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าผู้ปฏิบัติงานจะต้องการควบคุมขนาดและพื้นที่ของสิ่งที่ฟุ้งกระจายได้มากแค่ไหนซึ่งการออกแบบจะต้องเข้าใจถึงปริมาตรลมให้คงที่หรือแรงดูด ในตลอดระยะการเดินทางของเศษผงฝุ่น (อนุภาค) ก่อนที่จะถึงถังเก็บรวมถึงขนาดของมอเตอร์และโบลเวอร์ที่ใช้ก็ต้องทราบถึงสเปค(spec) กำลังแรงดันลม เพื่อตรวจสอบขนาดแรงดูดที่ต้องการให้เกิดการประหยัดพลังงานและสามารถใช้งานได้ตรงตามความต้องการของงาน

   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   
         
   

     


  • Torit® PowerCore® dust collection technology from Donaldson® Torit® outperforms traditional baghouse collectors and does so in less space. In one extremely small and powerful package, the Torit PowerCore dust collector handles high airflow, high grain loading, challenging particulate and fits into the smallest places. The filter changeout is remarkably quick, easy and clean compared to the process for traditional bag filters.

  • Choose cleaner air with Donaldson® Torit® advanced-technology cartridge dust collectors and a variety of filter media that conquer the challenges of most types of industrial dusts, including pharmaceutical, chemical, grain, bulk/powder, food, metal and others.

  • Donaldson® Torit® offers a complete line of dependable, rugged baghouse dust collectors including RF, Dalamatic®, IRD, Unimaster® and many others to keep your operation running smoothly. Baghouse dust collectors have been used for industrial dust collection for over 50 years, providing a full range of solutions from nuisance dust to extremely heavy dust loads along with bin venting and product reclaim.

  • Uncollected coolant and machining oil mist can cause slippery floors and collect on machines, walls and ceilings, creating an unpleasant, high-maintenance working environment. That's why Donaldson® Torit® developed a broad range of smoke collectors, mist collectors, and mist filters

  • A mechanical separator using centrifugal force to remove large and high-volume dust from industrial applications, Donaldson® Torit® Cyclone Dust Collectors are an economical solution to a wide range of dust collection problems.

  • Donaldson® Torit® offers a variety of dust collector accessories including ductwork, fans and control panels for a complete dust collection solution.

  • OEMs have come to rely on Donaldson® Torit® to solve their filtration issues. Donaldson Torit offers flexible solutions customized to OEMs across a wide range of industries.

  • Donaldson Torit provides quality dust collectors that have become an integral part of many plant’s combustible dust compliance strategies.

 


 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณ พีระพัฒน์ 086-902-4999  

 

บริษัท พีพีเซฟตี้ จำกัด       

3 ซ.สวนสยาม 1 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพ 10230

Tel: 086-902-4999 

Fax: 02-136-2177 

E-mail: info@ppsafety.co.th

http://www.dustcollector-dustcollector.com

 

 

Visitors: 28,066