Dust collector


www.ppsafety.co.th


จำหน่าย รับออกแบบ และติดตั้งระบบกำจัดมลภาวะทางอากาศ Dust Collector 

[Dust Collector] คือเครื่องแยกสารปนเปื้อนในอากาศแบบหนึ่งที่นิยมใช้กันมากในอุตสาหกรรมการผลิตที่มีฝุ่นปริมาณความเข้มข้นสูงๆ เช่น อุตสาหกรรมการผลิตปูนซีเมนต์ อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ อุตสาหกรรมผลิตยาและเวชภัณฑ์ อุตสาหกรรมผลิตอาหาร อุตสาหกรรมการเจียระไนและขัดผิวโลหะต่างๆอุตสาหกรรมเตาหลอมโลหะ เป็นต้น

[Dust collector] ระบบกำจัดฝุ่นด้วยถุงกรอง Pulse Jet Bag Filter พร้อมระบบทำความสะอาดถุงกรองอัตโนมัติ โดย อากาศซึ่งประกอบไปด้วยฝุ่น ควัน เขม่า ซึ่งเกิดจากขบวนการผลิตต่างๆ ในอุตสาหกรรม จะถูกดูดผ่านปากครอบ (Hood) เข้าท่อ ก่อนถูกดูดเข้า Bag Filter (เครื่องดูดฝุ่น) อากาศที่ปนเปื้อนด้วยฝุ่น ควัน และเขม่า ซึ่งมีอนุภาคที่ใหญ่กว่าผ้ากรองจะถูกกรองอยู่ด้านนอกของถุงกรอง ส่วนอากาศที่ผ่านการกรอง จะซึมผ่านเข้าไปในถุงกรองก่อนจะออกจากเครื่องกรองฝุ่นเข้าพัดลมแรงดูดสูง ก่อนปล่อยอากาศที่สะอาดซึ่งผ่านการกรองแล้วสู่บรรยากาศ ถุงกรองฝุ่นเมื่อใช้งานจะเกิดการอุดตันที่ผ้ากรองได้ ซึ่งจะต้องทำความสะอาดระหว่างการทำงานของเครื่องกรองฝุ่น โดยใช้ลมอัด (Compressed Air) ยิงลมผ่าน Nozzle เข้าไปในถุงกรองเพื่อทำความสะอาดฝุ่นที่เกาะอยู่ด้านนอกของถุงให้ตกลงสู่ด้านล่างของเครื่องกรองฝุ่น และมีการนำออกจากเครื่องโดยใช้ Rotary Air Lock หรือ Dust Bin ก็ได้ ขึ้นอยู่กับขบวนการผลิตแต่ละชนิด

การทำความสะอาดโดยใช้ลมอัด (Compressed Air) ผ่าน Nozzle จะถูกควบคุมโดยใช้ Electronic Timer สั่งงานผ่าน Diaphragm Valve ที่ติดตั้งอยู่บน Air Receive Tank ซึ่งจาก Diaphragm Valve จะต่อท่อร่วมเพื่อเข้า Nozzle แต่ละตัวซึ่งอยู่เหนือปากของถุงกรอง การตั้งเวลาในการทำความสะอาดถุงกรองช้าหรือเร็ว ดูได้จาก Differential Pressure Gauge ที่ติดตั้งมาพร้อมกับเครื่องกรองฝุ่น สามารถแยกท่อดูดได้ทีละมาก ๆ ตั้งแต่ท่อดูด 1 ท่อ จนถึง 100 ท่อ ขึ้นไปขนาดท่อแยกมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า 3 นิ้ว ขึ้นอยู่ที่ขนาดและความต้องการของงานที่ทำส่วนใหญ่เครื่องดูดฝุ่นระบบ Dust collector จะใช้งานกับ ผงละเอียดมาก ๆ  ลักษณะงานที่เป็น การเขย่า การกวาด การตอก การเจียร การขัดสี ฯลฯ ซึ่งงานทั้งหมดนี้จะเป็นงานที่มีขนาดของอนุภาคหรือขนาดของเศษผงฝุ่น ไม่ใหญ่มากนักที่มีความฟุ้งกระจายสูง เพราะฉะนั้นจึงจำเป็นต้องใช้เนื้อที่ของการเก็บผงฝุ่นที่เกิดการฟุ้งกระจาย ให้ได้มากที่สุด

เครื่องดูดฝุ่นระบบ Dust collector จะมีขนาด หัวดูดหรือที่เรียกว่าฝาครอบซึ่งฝาครอบนี้จะมีลักษณะใหญ่หรือเล็กก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าผู้ปฏิบัติงานจะต้องการควบคุมขนาดและพื้นที่ของสิ่งที่ฟุ้งกระจายได้มากแค่ไหนซึ่งการออกแบบจะต้องเข้าใจถึงปริมาตรลมให้คงที่หรือแรงดูด ในตลอดระยะการเดินทางของเศษผงฝุ่น (อนุภาค) ก่อนที่จะถึงถังเก็บรวมถึงขนาดของมอเตอร์และโบลเวอร์ที่ใช้ก็ต้องทราบถึงสเปค(spec) กำลังแรงดันลม เพื่อตรวจสอบขนาดแรงดูดที่ต้องการให้เกิดการประหยัดพลังงานและสามารถใช้งานได้ตรงตามความต้องการของงาน


www.ppsafety.co.th

         
                    Dust Collectors              Replacement Filters               Mist Collectors

Power Core Dust Collectors


 • Torit PowerCore CP Series Dust Collectors
  The Torit PowerCore CP Series dust collector is an extremely small but powerful package that handles high airflow, high grain loading, challenging particulate, and fits into the smallest places. The Torit PowerCore dust collector comes in two models: the CPC (stand alone dust collector) is up to 50% smaller than the traditional baghouse and can be ducted to many different applications. The CPV (bin vent) is up 70% smaller than the traditional bag bin vent and can be used on silos, conveyor transfer points, conveyor discharges, blenders and mixers.

 • Torit PowerCore VH Series Dust Collectors
  The Torit PowerCore VH Series dust collector brings the performance and simplicity of PowerCore technology to the mining and metalworking markets. Available for indoor and outdoor applications from 5,000 to 50,000 cfm, the VH series is specially designed to meet the requirements of heavy and abrasive dust loads found in grinding, blasting, crushing, screening, mixing, blending and other material handling. The PowerCore VH Series dust collector is an investment that keeps paying off the longer you use it.

 • Torit PowerCore TG Series Dust Collectors
  The Torit PowerCore TG Series dust collector is designed for thermally generated dust and is reshaping the future of dust and fume collection technology. Torit PowerCore TG is in a category by itself with a footprint up to 65% smaller than most cartridge collectors and smarter technology housed in the widest range of completely packaged and assembled units available up to 10,000 cfm. Torit PowerCore TG is the new way to get cleaner air in welding, laser and plasma cutting, and thermal spray applications.

 • Torit PowerCore VL Series Dust Collectors
  The PowerCore VL Series brings the performance and simplicity of PowerCore technology to light and fibrous dust applications. Available for indoor and outdoor applications from 5,000 to 34,000 cfm, the VL Series is specially designed to handle light and fibrous dusts.

Cartridge Dust Collectors


 • Ambient Air Tubesheet
  Ambient Air Tubesheet is a unique filtration unit designed to be a pre-filter in existing or built-up air handling and HVAC systems. AA Tubesheets offer excellent alternatives in industrial environments where ambient dust loading is too high for standard HVAC panel-type filters.

 • Torit Bin Vent
  Bin Vent applies cartridge dust collector technology to continuous-duty, bin venting applications. It is typically used to vent displaced air and harmful products in bins or silos. The Bin Vent is compact in design, easy to install, eliminates ductwork and reduces installation expense.

 • Downdraft Bench
  Downdraft Bench is a self-contained dust collector used in grinding and finishing operations. The Downdraft Bench uses Fibra-Web® FR filter cartridges featuring nanofiber technology, provide higher filtration efficiency and long filter life.

 • Downflo Oval Dust Collectors
  Oval cartridge dust and fume collector now sets the standard for industrial dust collection – by providing a 25% increase in airflow capacity, improved airflow path, and a 29% increase in pulse cleaning pressure. These compact, high-efficiency units use high efficiency oval-shaped cartridge filters, especially well-suited for filtering the sub-micron dust. There are 26 Downflo Oval cartridge dust collectors models including 3 self-contained, “plug and play” units: DFO 1-1, DFO 2-2, and DFO 3-3.

 • TD Dust Collectors
  TD is a continuous-duty style cartridge dust and fume collector using pulse-jet technology for on-line filter cleaning. TD collectors offer efficient filtration for applications ranging in size from 300 – 2000 cfm. TD often need only 75% of the headroom other collectors need, and are easy to operate and maintain.

 • Vibra Shake Dust Collector
  Vibra Shake is a self-cleaning collector for intermittent applications where high collection efficiency is essential, such as reclaiming precious metals. The VS contains a two-stage cartridge for high-efficiency filtration on both coarse and fine dusts. Its compact, self-contained collector design allows placement flexibility and saves floor space and ships preassembled for easy, low-cost installation without need for compressed air.

 • Weld Fume Collectors
  In welding operations, workers are in a daily contact with harmful weld fume particulate because weld fume is made up of 30 to 80 percent submicron-sized particles. That means that most of these particles are respirable (enter the lungs), which makes it critical to have reliable, high performance fume collectors, weld fume extraction and weld smoke filters that collect the fume before it reaches your welder’s breathing zone.

 • Downflo Evolution Dust Collector
  We put decades of industry experience to work to produce a new, best-in-class dust collector capable of reducing equipment size and number of required filters by up to 40% compared to a typical cartridge collector. A smaller collector helps lower the initial purchase price, reduces filter replacement costs, and opens up valuable manufacturing floor space.

Bughouse Dust Collectors


 • Cabinet Dust Collectors Series 50-80
  Cabinet dust collectors provide reliable and economical solutions to in-plant dust and smoke control problems. Its efficient, compact design covers a wide range of bag collector applications. Replacing dust collector bags has never been easier with the new, one piece EZ filter Pack.™

 • Dalamatic Dust Collectors
  Dalamatic dust collector is an automatic reverse-jet fabric filter dust collector. It is most suitable for continuous process applications involving heavy-duty product recovery, or collection of large concentrations of nuisance dust, where high collection efficiencies are required. The Dalamatic baghouse dust collector comes in two models: the Dalamatic Cased is a stand alone bag collector and Dalamatic Insertable is a versatile bag collector that can be inserted into various applications, such as bins, silos, bunkers or transfer points.

 • Downdraft Bench DB-800
  DB-800 Downdraft bench is compact and ergonomically designed for finishing small parts. It combines a heavy gauge, welded cabinet and direct drive fan to provide years of trouble free service. Hinged side panels allow for longer than normal work pieces.

 • Modular Baghouse Dust Collectors
  Modular Baghouse dust collector is a simple, reliable dust collector. Modular Baghouse dust collectors are designed to ship in major assemblies and load onto standard trucks with double drop trailer beds. This facilitates rapid field installation and limits crane time. The Modular Baghouse dust collector is designed to handle applications where high air volumes with heavy dust loading are the norm.

 • IRD Dust Collectors
  IRD dust collector is designed to use a downflow air pattern and gravity to clean dust trapped on the inner surface of the filter bags and to force the dust into the disposal bags at the bottom of the collector. This unique design means that expensive compressed air is not needed in the operation of the IRD dust collector.

 • Cabinet Dust Collectors Series 90
  Reliable and economical solutions to in-plant dust and smoke problems with an efficient, compact design that handles a wide range of dust applications from 1200 to 2000 cfm.

 • LP Baghouse Dust Collectors
  LP Baghouse dust collector provides excellent performance in a reverse air design. The LP cleaning arm has a flow-stop plate that keeps air from flowing through the filter bags before and after they are cleaned resulting in superior bag cleaning. This unique system design reduces your maintenance cost and downtime.

 • FT Pulse Jet Baghouse Dust Collectors
  FT Pulse Jet Baghouse dust collector provides an easy and dependable operation for high-volume dust collection applications. This unique cleaning system minimizes moisture and particulate issues in pulse valves. The clean side bag removal provides easier filter bag service. The FT bag collector comes in two models: FTD is without walk-in plenum and the FTP is with walk-in-plenum.

Mist Collectors


 • Centrifugal Mist Collectors
  Centrifugal is compact, direct machine-mountable mist collector designed to collect, filter, and reclaim mist generated from machines using oil-based, synthetic, semi-synthetic, or water-soluble coolants.

 • Mini-Mist Collectors
  Mini-Mist is designed for CNC machining, grinding, turning, milling and drilling operations. It is used to collect coolant mists such as oil, water-soluble and synthetic coolant mists. The Mini-Mist design is compact and available in two models; MM 500 for light-duty operations and MM 1200 for machines requiring higher airflow or applications that require a mist and smoke collector.

 • Modular MediaFilter Horizontal Mist Collectors
  Modular MediaFilterTM Horizontal mist and smoke collector provides flexible, high performance mist collection for a wide variety of applications including grinding, wet machining, rubber machining, die casting, wet grinding or soldering. The Modular MediaFilter Horizontal mist collector system adapts to changing needs such as smoke, dust and fume filtration, saving the cost of a new filtration system. Whether you require horizontal or vertical configuration, we can design and supply a mist collector system to meet your needs.

 • WSO Mist Collectors
  WSO mist collector is the only collector that filters three types of mist (water, smoke, oil) in one collector - simply by changing the mist filter. It was designed to collect water-soluble coolant, straight oil, and the most challenging, oily smoke from a variety of machining operations and other industrial processes. The WSO mist collector design has several configurations such as machine mountable, single machine stand mount, ducted cellular- and central system to meet your plant mist collection requirements.

Cyclone Dust Collectors


 • Cyclone Dust Collectors
  ​Mechanical separator using centrifugal force to remove large and high-volume dust from industrial applications.
  - An economical solution to a wide range of dust collection problems.
  Excellent for high dust load, high temperature, and product recovery applications.
  - Can be used alone, with optional bag filter assembly, or as a pre-cleaner.
  - Applications from 300 to 13,000 cfm.
  - Heavy-duty construction for long life and low maintenance.
  - Meets seismic zone 4 and 100 mph wind load ratings.
  - Removable cone section for easy replacement.

 • OPERATIONAL EXPLANATION

  Dust-laden air enters the unit through the air inlet and is diverted by a helical baffle. Centrifugal force moves the heavy dust to the interior sidewalls and carries them to the base of the unit. Clean air is carried through the inner cylinder and discharges to atmosphere or optional afterfilters.

 • BASE OPTIONS
  - ​​Cabinet Base
  - ​​Hopper Base ​
  - Two-Drum Style 55-Gallon Drum Base (optional) ​
  - Surge Hopper (optional)

Collector Accessories


 • Collector Accessories
  - Live Bottom Hopper
  - Ducting
  - Fans
  - Electrical Controls
  - Rotary Valves
  - After Filters
  - Extraction Arms
  - Remote Weld Bench

 • Live Bottom Hopper
  The live bottom hopper is a trough and auger combination that attaches to the hopper of a dust collector to break up agglomerative dust. The dust is then sent to an included rotary valve which drops the dust out of the system while keeping the system air tight.
  Wise dust collector option for agglomerative dusts
  Complete package includes trough, 9” auger, 10” or 12” rotary valve and drive motor
  NFPA compliant option
  Easy flanged installation
  Flanged rotary valve outlet allows for attachment to many other options

Custom OEM Products


 • MOBILE MINING APPLICATION
  Donaldson Torit can design solutions to accommodate customer space constraints and integrate additional filtration technologies tailored to customer needs.​

 • ​PLASMA CUTTING
  Donaldson Torit engineers can provide a unique, integral pre-separator for spark reduction in laser and plasma cutting.

 • RAIL GRINDING
  Custom designs that accommodate unique customer space constraints are available.

Combustible Dust


 • Carbon Dioxide Fire Suppression
  ​​
  Kidde Fire Systems, a global leader in fire protection, and Donaldson have partnered to define fire suppression packages for many standard Donaldson Torit Collectors.

  These fire suppression packages include: a Kidde High Pressure CO2 fire suppression system, an optional smoke detector, a Power Interrupt panel, and inlet/outlet fire dampers. Custom Kidde fire suppression packages for unique applications or collectors are also available.​​
Visitors: 117,618